اخبار برگزیده

بهار قرآن مبارک باد

بهار قرآن به همه مومنین دراقصی نقاط عالم که بهار واقعی را تجربه می کنند بر زیبا اندیشان ومسلمانان مخصوصابربهاردلها وچشمها وگوشها وروح وروانهای شیعیان مبارک وبا نشاط باد

طاعات وعبادت تان مورد قبول درگاه احدیّت التماس دعا


بهار قرآن مبارک باد

بهار قرآن مبارک باد

بهار قرآن مبارک باد

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها